Producció ecològica

Producció ecològica

La producció ecològica és un sistema de cultiu basat en la utilització òptima dels recursos naturals, sense emprar productes químics sintètics o organismes genèticament modificats, ni per adob ni per combatre les plagues. D’aquesta forma s’aconsegueix obtenir un aliment orgànic que, al mateix temps, conserva la fertilitat de la terra i respecta el medi ambient, tot d’una forma sostenible, equilibrada i obtenint aliments molt més saludables i de molta més qualitat nutritiva. Amb aquest sistema de cultiu també s’aconsegueix un increment de la salut dels ecosistemes, afavorim la diversitat biològica i l’activitat de regeneració del sòl.

Certificats pel Consell Català
de la Producció Agrària Ecològica

Les nostres finques

Les nostres finques de cultiu ecològic estan basades en mètodes preventius, potencïen el bon desenvolupament de les plantes i per tant la resistència natural a plagues i malalties.

Les nostres finques

Golmés

Ubicació

31 ha

Superficie

3.351

Noguers

Procés de creixement de la nou

Durant els dos primers anys de vida, un nen comença el seu desenvolupament físic i intel·lectual. Els arbres no són tan diferents de les persones, els dos primers mesos defineixen la mida, sabor, qualitat i creixement del fruit. Cuidar-los per aconseguir una qualitat insuperable, és la nostra tasca diària.